Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

Μαθαίνω...παίζοντας.


 Όταν η μάθηση παρουσιάζεται με διαφορετικό πρόσωπο.
δημιουργία κλάσματος
εισαγωγή στα κλάσματα
ταίριασμα κλασμάτων

Δημιουργία κλάσματος
Κλικ για εκτέλεση
Εισαγωγή στα κλάσματα


Κλικ για εκτέλεση
Ταίριασμα κλασμάτων

Κλικ για εκτέλεση

2 σχόλια: