Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

ελπίδα στα σκουπίδια

Με οδηγούς το χαρτί, τα πλαστικά μπουκάλια, τα πλαστικά καπάκια και τα κουτάκια αλουμινίου ξεκινήσαμε ένα φιλόδοξο σχέδιο ανακύκλωσης.
Τι είδαμε πίσω από ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι πεταμένο σε μια άκρη στην αυλή του σχολείου ή πίσω από ένα κομμάτι χαρτιού που το παίρνει ο αέρας;
 Είδαμε ένα εποπτικό μέσο διδασκαλίας, ένα laptop, ένα projector. Εργαλεία που αναβαθμίζουν την ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας.    
 Είδαμε μια αυλή χωρίς σκουπίδια, με πολύχρωμα παρτέρια.